Skip links

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

JAK BĘDZIE NA KURSIE:
 • Wszyscy pracujemy na pogotowiu więc na co dzień robimy to czego uczymy,
 • Robimy to wiele lat więc pomogliśmy tysiącom ludzi, ale wiemy też co to śmierć i jak sobie z nią radzić,
 • Mamy świadomość tego, że najważniejsze są ćwiczenia, więc najwięcej czasu spędzisz na ćwiczeniach
 • Nie uczymy dla certyfikatów – uczymy ratować życie
 • Ćwiczymy na organach zwierzęcych więc będziesz mógł dotknąć serca, zobaczyć jak jest zbudowane, zobaczysz co się dzieje z płucami kiedy bierzesz wdech,
 • Wykorzystujemy mnóstwo specjalistycznego sprzętu, żeby twoja skuteczność była jak najwyższa.
 • Wiemy jak uczyć i jak pracować z grupą, część z nas jest pedagogami,
 • Chcemy zarazić Cię naszą pasją, byś nie stał biernie kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
DLA KOGO:
 • dla wszystkich, którzy chcą zdobyć tytuł RATOWNIKA zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • dla kandydatów do służby w PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI, STRAZY MIEJSKIEJ, WOJSKU, STRAŻY GRANICZNEJ – dodatkowe punkty przy naborze,
 • dla ratowników WOPR, GOPR, TOPR, PCK i innych jednostek wspierających System Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • dla kandydatów do pracy w transporcie medycznym.
 • dla osób ubiegających się o podniesienie uprawnień i tytuł Ratownika WOPR (łącznie z innymi kursami)
Lp. Temat godziny
T P R
1 Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne 1 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2 1 3
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2 3 5
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2 2 4
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 2 8 10
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2 3
8 Wstrząs 2 2
9 Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3 8 11
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i inne obrażenia, zagrożenia środowiskowe 2 1 3
12 Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4 6
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 7 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2 3
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących
Ogółem 25 41 66
Zapisz się
Liczba godzin: 66

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNIKA KURSU W ZAKRESIE
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zgłaszam chęć uczestnictwa w Kursie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2.

  Niniejszym oświadczam, że:

  posiadam aktualne badania lekarskie, a mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach


  zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2  Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w Świeszynie, ul. Dębowa 2.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony Państwa danych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mimed.pl