Skip links

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

JAK BĘDZIE NA KURSIE:
 • Wszyscy pracujemy na pogotowiu więc na co dzień robimy to czego uczymy,
 • Robimy to wiele lat więc pomogliśmy tysiącom ludzi, ale wiemy też co to śmierć i jak sobie z nią radzić,
 • Mamy świadomość tego, że najważniejsze są ćwiczenia, więc najwięcej czasu spędzisz na ćwiczeniach
 • Nie uczymy dla certyfikatów – uczymy ratować życie
 • Ćwiczymy na organach zwierzęcych więc będziesz mógł dotknąć serca, zobaczyć jak jest zbudowane, zobaczysz co się dzieje z płucami kiedy bierzesz wdech,
 • Wykorzystujemy mnóstwo specjalistycznego sprzętu, żeby twoja skuteczność była jak najwyższa.
 • Wiemy jak uczyć i jak pracować z grupą, część z nas jest pedagogami,
 • Chcemy zarazić Cię naszą pasją, byś nie stał biernie kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
DLA KOGO:
 • dla wszystkich, którzy chcą zdobyć tytuł RATOWNIKA zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • dla kandydatów do służby w PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI, STRAZY MIEJSKIEJ, WOJSKU, STRAŻY GRANICZNEJ – dodatkowe punkty przy naborze,
 • dla ratowników WOPR, GOPR, TOPR, PCK i innych jednostek wspierających System Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • dla kandydatów do pracy w transporcie medycznym.
 • dla osób ubiegających się o podniesienie uprawnień i tytuł Ratownika WOPR (łącznie z innymi kursami)
Lp. Temat godziny
T P R
1 Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne 1 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2 1 3
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2 3 5
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2 2 4
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 2 8 10
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2 3
8 Wstrząs 2 2
9 Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3 8 11
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i inne obrażenia, zagrożenia środowiskowe 2 1 3
12 Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4 6
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 7 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2 3
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących
Ogółem 25 41 66
Zapisz się
Liczba godzin: 66