Skip links

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

CEL:

W pierwszej pomocy najważniejsze są pierwsze czynności wykonane przez świadków zdarzenia. Ludzie boją się udzielać pomocy, bo nie wiedzą co robić. Naszym celem jest nauczyć Cię jak prowadzić akcje ratowniczą bezpiecznie dla Ciebie i poszkodowanego, jak zaangażować w pomoc innych. Od czego zacząć i co robić do przyjazdu karetki. Nie chcemy Ci o tym opowiadać, chcemy, żebyś ćwiczył i w ten sposób nabierał pewności, że ratowanie życia jest bardzo proste!

JAK BĘDZIE NA KURSIE:
 • Wszyscy nasi instruktorzy pracują w pogotowiu ratunkowym więc na co dzień robią to czego uczą,
 • Mamy świadomość tego, że najważniejsze są ćwiczenia, więc najwięcej czasu spędzisz właśnie ćwicząc w specjalnie przygotowanych scenariuszach,
 • Nie uczymy dla certyfikatów – uczymy skutecznie udzielać pomocy,
 • Szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów – uczymy tego co może Ci się przydać w domu, w biurze, na biwaku, jadąc na wakacje!,
 • Wykorzystujemy mnóstwo specjalistycznego sprzętu, żeby twoja skuteczność była jak najwyższa,
 • Wiemy jak uczyć i jak pracować z grupą, część z naszych instruktorów jest pedagogami,Chcemy zarazić Cię naszą pasją, byś nie stał biernie kiedy ktoś potrzebuje pomocy!
DLA KOGO:
 • dla wszystkich, którzy chcą reagować skutecznie w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia,
 • dla tych, którzy pracują w warunkach sprzyjających wypadkom,
 • dla tych, którzy zajmują się chorymi członkami rodziny,
 • dla kandydatów na kierowców – dla szkół jazdy,
 • dla młodych rodziców i szkół rodzenia,
 • dla opiekunów i wychowawców w żłobkach, przedszkolach,
  dla nauczycieli i pracowników szkół,
 • DLA WSZYSTKICH KTÓRZY CHCĄ NAUCZYĆ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE!

Znajdź kurs dla siebie!

 

Kurs ABC pierwszej pomocy – 4 godziny

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia,
 • wzywanie służb ratowniczych,
 • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS),
 • automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),

 

Kurs ABC PLUS – pierwsza pomoc pakiet rozszerzony – 8 godzin

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia,
 • wzywanie służb ratowniczych,
 • wybrane stany nagłe zagrażające życiu,
 • pozycja boczna,
 • zadławienia, zachłyśnięcia,
 • omdlenia, utrata przytomności,
 • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS),
 • automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),

Na szkoleniu co najmniej połowa czasu (4 godziny) przeznaczona jest na ćwiczenia praktyczne!

 

Kurs ABC SUPER – pierwsza pomoc pakiet zaawansowany – 16 godzin (2 dni)

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia,
 • wzywanie służb ratowniczych,
 • ocena stanu osoby poszkodowanej,
 • pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych (ból w klatce piersiowej, duszność),
 • zadławienie zachłyśnięcie, omdlenie, utrata przytomności,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • pozycja boczna,
 • zaopatrywanie ran i tamowanie krwotoków,
 • rozpoznawanie i zaopatrywanie urazów kostno-stawowych (skręceń, zwichnięć, złamań),
 • wychłodzenie i przegrzanie organizmu,
 • oparzenia, porażenie prądem,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych z użyciem defibrylatora AED,
 • wyposażenie apteczki przemysłowej,

Na szkoleniu co najmniej połowa czasu (8 godzin) przeznaczona jest na ćwiczenia praktyczne!

Szkolenia dostosowujemy indywidualnie do grupy odbiorców, specyfiki zakładu pracy lub indywidualnych preferencji kursantów. Skontaktuj się z nami w celu doprecyzowania tematyki szkolenia!

Zapisz się

Pytania i odpowiedzi:

Każdy chętny. Szkolimy osoby indywidualne, a także grupy zorganizowane Prowadzimy zajęcia zarówno w przedszkolachjak i dużych zakładach pracy!
Naszymi kursantami są zarówno dzieci jak i dorośli w każdym wieku!

Minimalna ilość osób to 5, ale optymalna grupa to 10 osób na jedno szkolenie.

Oczywiście! Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne instytucje.

Tak! Każdy kurs w zakładach pracy staramy się dostosować do specyfiki wykonywanej pracy i związanych z nią zagrożeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNIKA KURSU Z ZAKRESU
PIERWSZEJ POMOCY

Zgłaszam chęć uczestnictwa w Kursie z zakresu Pierwszej Pomocy organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2.

  Niniejszym oświadczam, że:

  posiadam aktualne badania lekarskie, a mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach


  zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kursu w zakresie Kursu Pierwszej Pomocy organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2  Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w Świeszynie, ul. Dębowa 2.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony Państwa danych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mimed.pl