Skip links

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

CEL:

W pierwszej pomocy najważniejsze są pierwsze 4 minuty. Ludzie boją się pomagać bo nie wiedzą co robić. Naszym celem jest nauczyć Cię jak to robić bezpiecznie dla Ciebie i poszkodowanego, jak zaangażować w pomoc innych. Od czego zacząć i co robić do przyjazdu karetki. Nie chcemy Ci o tym opowiadać, chcemy, żebyś ćwiczył i w ten sposób wyrabiał w sobie nawyki i dobrą postawę w chwili zagrożenia.

JAK BĘDZIE NA KURSIE:
 • Wszyscy pracujemy w pogotowiu więc na co dzień robimy to czego uczymy,
 • Robimy to wiele lat więc pomogliśmy tysiącom ludzi, ale wiemy też co to śmierć i jak sobie z nią radzić,
 • Mamy świadomość tego, że najważniejsze są ćwiczenia, więc najwięcej czasu spędzisz właśnie ćwicząc
 • Nie uczymy dla certyfikatów – uczymy ratować życie
 • Szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów – uczymy tego co może Ci się przydać w domu, w biurze, na biwaku, jadąc na wakacje!
 • Wykorzystujemy mnóstwo specjalistycznego sprzętu, żeby twoja skuteczność była jak najwyższa.
 • Wiemy jak uczyć i jak pracować z grupą, część z nas jest pedagogami,
  Chcemy zarazić Cię naszą pasją, byś nie stał biernie kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
DLA KOGO:
 • dla wszystkich, którzy chcą reagować skutecznie w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia,
 • dla tych, którzy pracują w warunkach sprzyjających wypadkom,
 • dla tych, którzy zajmują się chorymi członkami rodziny,
 • dla kandydatów na kierowców – dla szkół jazdy
 • dla młodych rodziców i szkół rodzenia
 • dla opiekunów i wychowawców w żłobkach, przedszkolach,
  dla nauczycieli i pracowników szkół,
 • DLA WSZYSTKICH KTÓRZY CHCĄ NAUCZYĆ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE!

 

Szkolenia dostosowujemy indywidualnie do grupy odbiorców, specyfiki zakładu pracy lub indywidualnych preferencji kursantów. Skontaktuj się z nami w celu doprecyzowania tematyki szkolenia!
Lp. Temat godziny
T P R
1 Podstawy prawne i etyczne

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia, wezwanie pomocy specjalistycznej

0,5 0,5 1
2 Elementy anatomii i fizjologii, 0,5 0,5
3 Ocena stanu poszkodowanego, szybkie i dalsze badanie urazowe 0,5 0,5 1
4 Poszkodowany nieprzytomny 0,5 0,5
5 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 1,5 1,5 3
6 Zasady defibrylacji automatycznej AED 0,5 0,5
7 Inne stany nagłe: – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucia, podtopienia. Urazy – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, Obrażenia w obrębie klatki piersiowej, brzucha, głowy, Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, wstrząs. Ewakuacja z miejsca zagrożenia 0,5 1 1,5
Ogółem 4 4 8
Zapisz się
Liczba godzin: lub przy zwiększonej ilości zajęć praktycznych 16 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNIKA KURSU Z ZAKRESU
PIERWSZEJ POMOCY

Zgłaszam chęć uczestnictwa w Kursie z zakresu Pierwszej Pomocy organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2.

  Niniejszym oświadczam, że:

  posiadam aktualne badania lekarskie, a mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach


  zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kursu w zakresie Kursu Pierwszej Pomocy organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2  Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w Świeszynie, ul. Dębowa 2.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony Państwa danych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mimed.pl