Skip links

Medyczne Czynności Ratunkowe

Medyczne Czynności Ratunkowe

Cel ogólny Kursu:

Celem seminarium jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przyrządowego i bezprzyrządowego zabezpieczenia dróg oddechowych pacjenta, zasad podaży tlenu oraz posługiwania się sprzętem medycznym.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie, aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu postępowania w wypadkach masowych i katastrofach.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu zabiegów elektroterapii wykonywanych przez ratowników medycznych bez nadzoru lekarza u osób dorosłych i dzieci oraz aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania w zaburzeniach rytmu serca u osób dorosłych.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych oraz poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez ratowników medycznych.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu leków dostępnych w ratownictwie medycznym dopuszczonych dla ratowników medycznych oraz sposobów i zasad rozcieńczania leków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu ginekologii i położnictwa.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania w urazach.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu znajomości systemów łączności stosowanych w ratownictwie medycznym.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz jednostkami wspierającymi System Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Czas trwania Kursu doskonalącego:

Kurs doskonalący realizowany w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 48. (1 godzina = 45 minut).
Realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin dziennie) z czego minimum 15 godzin poświęconych na zajęcia teoretyczne, 30 godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne oraz 3 godzin na przeprowadzenie egzaminu zaliczającego Kurs.
Kurs realizowany może być w:
– jednolitym 6-dniowym bloku zajęć
– podzielony na części (2dni+4dni, 3dni+3dni, 2dni+2dni+2dni)
Jednakże cały Kurs musi być zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia Kursu doskonalącego.

Ogółem czas trwania Kursu: 48

Rozszerzony opis szkoleń
Zapisz się

Pytania i odpowiedzi:

Oczywiście! Opracowaliśmy szereg materiałów do każdego z naszych seminariów! Otrzymasz je, aby pomagały Ci w codziennej pracy!

Oczywiście! Jeśli zebrałeś już grupę chętnych osób (minimum 10 osób) zadzwoń lub napisz do nas, a my zajmiemy się resztą!

Nie. Każdy uczestnik seminarium, który wskazał dane otrzymuje rachunek po odbytych zajęciach razem z zaświadczeniem o ich ukończeniu.

Tak! Jeśli otrzymamy taką informację przed rozpoczęciem zajęć, to z godnie z Regulaminem zwrócimy pieniądze na Twoje konto! Pamiętaj jednak, że Twoja rezygnacja daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej, dlatego daj nam znać jak najszybciej o Twojej nieobecności

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNIKA KURSU W ZAKRESIE
MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH

Zgłaszam chęć uczestnictwa w Kursie w zakresie Medycznych Czynności Ratunkowych organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2.

Wybierz rodzaj szkolenia

  Niniejszym oświadczam, że:

  posiadam aktualne badania lekarskie, a mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach


  zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kursu w zakresie Medycznych Czynności Ratunkowych organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2   Niniejszym oświadczam, że:

   posiadam aktualne badania lekarskie, a mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach


   zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kursu w zakresie Medycznych Czynności Ratunkowych organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2    Niniejszym oświadczam, że:

    posiadam aktualne badania lekarskie, a mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach


    zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kursu w zakresie Medycznych Czynności Ratunkowych organizowanym przez Firmę MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2    Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w Świeszynie, ul. Dębowa 2.
    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony Państwa danych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mimed.pl