Skip links

Medyczne Czynności Ratunkowe

Medyczne Czynności Ratunkowe

Cel ogólny Kursu:

Celem seminarium jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przyrządowego i bezprzyrządowego zabezpieczenia dróg oddechowych pacjenta, zasad podaży tlenu oraz posługiwania się sprzętem medycznym.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie, aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu postępowania w wypadkach masowych i katastrofach.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu zabiegów elektroterapii wykonywanych przez ratowników medycznych bez nadzoru lekarza u osób dorosłych i dzieci oraz aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania w zaburzeniach rytmu serca u osób dorosłych.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych oraz poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez ratowników medycznych.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu leków dostępnych w ratownictwie medycznym dopuszczonych dla ratowników medycznych oraz sposobów i zasad rozcieńczania leków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu ginekologii i położnictwa.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania w urazach.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu znajomości systemów łączności stosowanych w ratownictwie medycznym.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz jednostkami wspierającymi System Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci.

Czas trwania seminarium:

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5.
(1 godzina = 45 minut). Realizowany w ciągu 1 dnia. Liczba punktów – 1 pkt za każdą godzinę seminarium

Ogółem czas trwania Kursu: 8

Rozszerzony opis szkoleń

Cel ogólny Kursu:

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Czas trwania Kursu doskonalącego:

Kurs doskonalący realizowany w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 48. (1 godzina = 45 minut).
Realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin dziennie) z czego minimum 15 godzin poświęconych na zajęcia teoretyczne, 30 godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne oraz 3 godzin na przeprowadzenie egzaminu zaliczającego Kurs.
Kurs realizowany może być w:
– jednolitym 6-dniowym bloku zajęć
– podzielony na części (2dni+4dni, 3dni+3dni, 2dni+2dni+2dni)
Jednakże cały Kurs musi być zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia Kursu doskonalącego.

Ogółem czas trwania Kursu: 48

Rozszerzony opis szkoleń
Zapisz się