Skip links

Polityka prywatności

 

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych są Usługi Ratownictwa

Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w 76-024 Świeszyno, Niedalino 8, zwany dalej

„Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

mimedszkolenia@gmail.com

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w 76-024 Świeszyno nie posiada

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas ale także podczas kontaktów z nami.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. A. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 numer PESEL, datę urodzenia;

 adres zamieszkania / siedziba firmy;

 adres e-mail / numer telefonu;

 numer NIP;

 informację o miejscu zatrudnienia, pełnieniu służby, bycie członkiem w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

 datę i miejsce szkolenia / kursu;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np. w celu wyceny naszej usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu.
B. w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 adres zamieszkania / siedziba firmy;

 informację o miejscu zatrudnienia, pełnieniu służby, bycie członkiem w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

 adres e-mail / numer telefonu;

 numer NIP;

 datę urodzenia, PESEL

 numer rachunku bankowego;

 datę i miejsce szkolenia / kursu;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 adres zamieszkania / siedziba firmy;

 numer NIP / PESEL;

 imię i nazwisko odbiorcy dokumentu;

 numer rachunku bankowego;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
D. w celu rozpatrzenia reklamacji lub spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 adres zamieszkania / siedziba firmy;

 numer telefonu / adres e-mail;

 numer rachunku bankowego, gdy zwrot należności ma nastąpić przelewem;

 numer NIP /PESEL;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
E. w celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 numer telefonu / adres e-mail;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
F. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 adres zamieszkania / siedziba firmy;

 adres e-mai/ numer telefonu;

 numer NIP / PESEL;

 informację o miejscu zatrudnienia, pełnieniu służby, bycie członkiem w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich)
G. w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert/zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 adres e-mail / numer telefonu;

może się bowiem zdarzyć, że decyzję o zawarciu umowy podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty);
H. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko / nazwa firmy;

 adres zamieszkania / siedziba firmy;

 numer telefonu / adres e-mail;

 wyniki egzaminu/ kursu;

 numer NIP, PESEL;

 informację o miejscu zatrudnienia, pełnieniu służby, bycie członkiem w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
I. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko/ nazwa firmy;

 adres e-mail/ numer telefonu;

 wizerunek (tylko po uzyskaniu odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku)

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
J. w celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 adres IP;

 data i czas serwera;

 informacje o przeglądarce internetowej;

 informacje o systemie operacyjnym;

dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).
K. w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:
 dane dotyczące dokonanych transakcji;

 dane dotyczące składanych reklamacji;

 historia korespondencji i kontaktów z nami;

 aktywności na naszej stronie internetowej;

podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest przygotowywanie raportów, badań w celu planowania rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości).
 stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

 tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

4. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, LinkedIn, Instagram etc.

5. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 

a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w 76-024 Świeszyno, Niedalino 8

b) wysłać maila na adres: mimedszkolenia@gmail.com

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

6. Wymóg podania danych osobowych

1.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.

2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

8. Odbiorcy danych osobowych

1. Twoje dane możemy przekazywać:

 naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

 

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową;

 podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;

 podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

 podwykonawcom świadczonych przez nas usług m.in. Instruktorom, kadrze dydatktycznej;

 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;

podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;

 podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych;

 agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;

 podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

 podmiotom nabywającymi wierzytelności.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 10 lat/ 3 lata— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

11. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych, w tym m.in. wglądu do Twoich danych, informacji na temat Twoich danych osobowych, przekazania kopii Twoich danych osobowych;

 sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

 usunięcia danych osobowych, czyli prawo do bycia zapomnianym;

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 przenoszenia danych osobowych.

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
a) wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w 76-024 Świeszyno, Niedalino 8

b) wysłanie maila na adres: mimedszkolenia@gmail.com

12. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22 września 2018 r.

Zatwierdził w dniu 22 września 2018r.