Skip links

Kurs KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej pomocy (KPP) to kurs skierowany do wszystkich tych, którzy zawodowo zajmują się niesieniem pomocy innym oraz tych, którzy skierowali swoją pasję w stronę ratownictwa. To kurs specjalistyczny, autorem programu jest Ministerstwo Zdrowia, które nakłada na prowadzących obowiązek posiadania stosownych kwalifikacji i stażu pracy w tej dziedzinie. Głównymi odbiorcami kursu są druhny i druhowie oraz funkcjonariusze jednostek straży pożarnych, funkcjonariusze policji, żołnierze, członkowie stowarzyszeń ratowniczych takich jak PCK, WOPR, GOPR, itp. Zapisać się jednak może każdy, kto chce wiedzieć więcej niż nauczono go na szkoleniu podstawowym.
Uczestnicy szkolenia w trakcie 66 godzin jego trwania usłyszą o wszystkich tematach związanych z ratownictwem medycznym. Zaczynają od zapoznania się z podstawami prawnymi w ratownictwie, poprzez anatomię i fizjologię człowieka (tam będzie się działo ), następnie nauczą się udrażniać drogi oddechowe osobom nieprzytomnym, prowadzić oddech zastępczy z użyciem tlenu, poznają najczęstsze choroby zagrażające życiu, kończąc na zasadach segregacji rannych w wypadkach z dużą liczbą poszkodowanych. Dowiedzą się również wszystkiego na temat własnego bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy i zagrożeniach chorobami zakaźnymi takimi jak HIV czy WZW C oraz jak się przed nimi uchronić. W trakcie szkolenia kursanci asymilują nowe treści na wykładach, a potem w symulowany sposób utrwalają zdobytą wiedzę. Ćwiczenia charakteryzują się dużym realizmem, ponieważ kadra instruktorów MiMed, pozostawia ich wymyślanie życiu. Scenariusze zaczerpnięte wprost z wyjazdów ratowniczych pogotowia ratunkowego i straży pożarnej to takie scenariusze, które kursanci mogą spotkać również na swojej drodze. Co tu więcej mówić? KREW SIĘ POLEJE!
Na tym szkoleniu dowiesz się, jak sprawnie i bezpiecznie udzielić pomocy w wypadkach komunikacyjnych, tonącym, w oparzeniach, zawałach serca czy upadkach z wysokości. Szkolenie dotyka wszystkich stanów zagrożenia życia i opisuje sposób postępowania ratowniczego. Można powiedzieć, że program kursu zbiera 15 najciekawszych minut z każdej specjalizacji medycznej w jedną spójną całość. TUTAJ NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ!
Kurs kończy się egzaminem państwowym, a każdy kto zda egzamin zdobywa tytuł ratownika KPP. Osoba taka nabiera szereg uprawnień docenianych przez wielu pracodawców, więc daje to możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Osoba taka może starać się o pracę w bardzo wielu instytucjach. Można by tu wymieniać długo atuty jakie zdobywamy wraz z certyfikatem, najważniejszym jest jednak umiejętność radzenia sobie w życiu codziennym sytuacjach zagrożenia. Zapraszamy zainteresowanych do odbycia kursu KPP.

Tomasz Molesztak
Zapisz się