Skip links

Nowe rozporządzenie w sprawie KPP

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i wątpliwościami, które pojawiły się po jego wprowadzeniu śpieszymy z wyjaśnieniami.
Otóż do egzaminu może podejść osoba, która:
– odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu (dotyczy osób, które uczestniczą w całym kursie, a po jego zakończeniu podchodzą do egzaminu)
– posiada ważne zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993), lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

Oznacza to, że osoby nie będące członkami jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nie będą mogły podchodzić do recertyfikacji, a chcąc odnowić uprawnienia będą musiały na nowo odbyć cały kurs zgodnie z programem.
Każda osoba, która chciałaby podejść do egzaminu recertyfikacyjnego będzie musiała przedstawić przed egzaminem ważne zaświadczenie ukończonego Kursu.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2019 po każdym przeprowadzonym egzaminie podmiot realizujący ma obowiązek przesłać do wojewody listę wystawionych certyfikatów oraz protokół z przeprowadzonego egzaminu. W ten sposób Wojewodowie będą tworzyć realną listę Ratowników w całym kraju.

Niestety osoby, które nie dopilnują terminu utraty ważności certyfikatu nie będą mogły podejść do egzaminu recertyfikacyjnego, a w celu podejścia do egzaminu będą musiały ponownie odbyć cały kurs.

Osoby chętne spotkać się z naszą Komisją Egzaminacyjną ZAPRASZAMY już 25 stycznia!