Skip links

Ocena stanu poszkodowanego

Przede wszystkim, niezależnie od miejsca w którym się znajdujemy najważniejsze jest BEZPIECZEŃSTWO. Bezpieczeństwo zarówno własne-ratownika, następnie bezpieczeństwo miejsca, pacjenta i pozostałych osób. Nigdy nie zmieniamy kolejności!
Kolejnym krokiem będzie wołanie o pomoc. W miejscach nawet pozornie pustych może znajdować się ktoś kto przyjdzie nam z pomocą. W myśl zasady „co cztery ręce to nie dwie” musimy pamiętać, że każda osoba udzielająca pomocy wraz z nami jest na wagę złota.
Przechodzimy dalej, ocena stanu poszkodowanego. Swoją uwagę kierujemy w stronę oceny funkcjonowania trzech układów, od których prawidłowej pracy zależy nasze zdrowie. Układ nerwowy – oceniamy stan świadomości poszkodowanego według bardzo prostej skali AVPU (A-alert, V-voice, P-pain, U-unresponsive). , gdzie A oznacza poszkodowanego w pełni przytomnego, reagującego na bodźce zewnętrzne. V oznacza poszkodowanego z ograniczoną świadomością reagującego na głos. P poszkodowany z głębszym ograniczeniem świadomości, nie reagujący na głos, ale reagujący na ból. U poszkodowany w pełni nieprzytomny, nie reagujący na bodźce zewnętrzne.
Po ocenie świadomości przystępujemy do oceny drożności dróg oddechowych i oddechu. Standardowym postępowaniem w celu udrożnienia dróg oddechowych jest wykonanie manewru odchylenia głowy do tyłu przy pomocy rękoczynu czoło-żuchwa. Tej techniki nie możemy jednak zastosować u poszkodowanych z podejrzeniem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. U takich poszkodowanych stosujemy manewr luksacji żuchwy, co zapobiega wtórnym urazom odcinka szyjnego kręgosłupa.

Oddech oceniamy patrząc i oceniając ruchy klatki piersiowej przy każdym oddechu, słuchając szmeru przepływającego powietrza i czując wydychane powietrze na swoim przyłożonym do ust poszkodowanego policzku.
W warunkach fizjologicznych powinniśmy usłyszeć 2-3 prawidłowo unoszące klatkę piersiową oddechy. Zmniejszenie liczby oddechów poniżej 8/minutę traktujemy równorzędnie z brakiem oddechu – zobowiązuje nas to do podjęcia czynności zgodnych z algorytmem postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Michał Pelc