Skip links

Szkolenie z pierwszej pomocy dla SP7 w Koszalinie

Współczesny rozwój naszego społeczeństwa i całej cywilizacji stawia przed nami duże wymagania w kwestii przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym, społecznym i przede wszystkim zdrowotnym. Nawet najlepszy sprzęt, procedury medyczne wraz wykwalifikowany personel medyczny, którego zadaniem jest ochrona zdrowia i życia nie jest w stanie przeciwdziałać większej urazowości i śmiertelności ludzi z powodu różnych chorób, bez zaangażowania świadków takich zdarzeń o charakterze losowym.

Aby zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanego,  osoby znajdującej się na miejscu zdarzenia powinny posiadać umiejętności i kompetencje do tego, aby podtrzymać podstawowe funkcje życiowe tego poszkodowanego do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Niestety umiejętność pierwszej pomocy stoi na dość niskim poziomie wśród naszego społeczeństwa, co pokazują liczne badania naukowe. Choć większość ludzi deklaruje że ratowanie ludzkiego życia jest naszym moralnym obowiązkiem, to już wiedza o tym że jest to również prawny obowiązek jest zdecydowanie mniejsza.  Niski poziom wiedzy i umiejętności  może wynikać z braku w przeszłości systemowej edukacji z pierwszej pomocy, a jeśli już taka była to prowadzonej w sposób nieprawidłowy.

Nasza firma jest zwolennikiem stanowiska, iż wczesne kształcenie postawy nakierowanej na pomaganie drugiemu człowiekowi, bez względu na wiek, narodowość, wyznanie oraz wczesne, bo już w grupach przedszkolnych, nauczanie pierwszej pomocy, spowoduje że kolejne pokolenie nie będzie biernie się przyglądać i czekać na pomoc służb medycznych.

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym rozwijają się bardzo dynamicznie. Ich doświadczenia niejednokrotnie mają wpływ na ich dorosłe życie. To właśnie w tym wieku odbywa się największy rozwój fizyczno-motoryczny, kształtowane są postawy społeczne oraz moralne. Dlatego jest to najlepszy czas na nauczanie pierwszej pomocy.

Instruktorzy firmy MiMed ratownicy medyczni z pedagogicznym wykształceniem  pojawiają się w licznych placówkach edukacyjnych: przedszkolach, świetlicach szkolnych i wiejskich. Na spotkaniach z dziećmi w sposób bardzo przystępny i dostosowany do wieku omawiane są sposoby udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym naciskiem na symulacje zdarzeń o charakterze losowym. Nasi mali kursanci bardzo chętnie biorą udział w takich zajęciach, a metody nauczania oceniają jako bardzo wyjątkowe i niespotykane nigdzie indziej.

Liczymy na to, że w przyszłości nasi podopieczni  jako świadkowie różnych zdarzeń, gdzie czyjeś życie i zdrowie jest zagrożone, będą w stanie przejąć rolę lidera takiej akcji, umiejętnie korzystać z dostępnego sprzętu oraz  zasobów ludzkich, czyli innych świadków.

Życie ludzkie jest najwyższą wartością, a ten kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat.

Tego nam i Wam życzymy z całego serca.

Zespół MiMed /autor tekstu – Marcin Plonder/

 

PS. fotorelacja z zajęć znajduje się na naszym profilu na facebook 😉