Skip links

Sprawne wezwanie służb ratunkowych

Czasami  stajemy się  świadkami ekstremalnej sytuacji.  Może to być wypadek komunikacyjny, podtopienie na plaży, omdlenie starszej pani w kolejce  i wiele innych wypadków. Zazwyczaj mamy ludzki odruch niesienia pomocy.  W poważnych sytuacjach kluczowym elementem jest wezwanie pomocy specjalistycznej. Dzwonimy pod numer alarmowy 112 lub 999. Z powodu stresu często nie wiemy, co powiedzieć,  mówimy szybko i chaotycznie, a nasze informacje często są nieprzydatne.  Dyspozytor wówczas zadaje dużo pytań, ponieważ musi ustalić niezbędne informacje dla wyjeżdżających ratowników. To zabiera czas, a cenne dla ludzkiego życia minuty uciekają.  Wzywając  pomoc użyj następującego schematu, bądź MISTRZ-em.

M – Miejsce (dokładna lokalizacja, adres)
I – Ilość poszkodowanych
S – Stan poszkodowanych (przytomność, obrażenia ciała)
T – Transport (możliwość ewakuacji, przeniesienia poszkodowanego)
R – Rejon (bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia)
Z – Zgłaszający (dane osobowe, numer telefonu)

Tomasz Molesztak