Skip links

Wezwanie pomocy specjalistycznej

Pierwsza pomoc. Od czego zacząć?

Jak pokazują ostatnie doniesienia instytucji zajmujących się badaniem i tworzeniem wytycznych do pierwszej pomocy i ratownictwa, aż 40% społeczeństwa nie podejmuje żadnych działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka. Kolejne 10% podejmuje działania dopiero po namowie dyspozytora.
Wynika to z różnych przyczyn. Jedną z nich jest strach przed udzielaniem pomocy wynikający z nieznajomości zasad. Nawet jeśli nie wiesz jak udzielić pomocy, możesz zadzwonić na pogotowie. Jak to zrobić?

Zadzwoń pod jeden z powyższych numerów. Co dalej?
Porozmawiaj z dyspozytorem medycznym. Krótko, ok. 30 – 40 sekund i podaj wyłącznie informacje istotne dla wezwania. Zachowaj spokój i przeprowadź rozpoznanie zastanej sytuacji, tak aby informacje przekazywane dyspozytorowi były jasne i zwięzłe a odpowiedzi na pytania zadawane przez dyspozytora były wyczerpujące.

Najistotniejszą informacją jest miejsce do którego chcemy wezwać pomoc. Dokładne określenie dróg dojazdowych jak i utrudnień jakie mogą napotkać na drodze ratownicy będzie kluczowe dla czasu w jakim pomoc specjalistyczna dotrze do wskazanego miejsca. Drugą informacją jest ilość osób poszkodowanych i ich stan, miejsce w jakim znajdują się osoby poszkodowane, czy jest bezpieczne oraz dodatkowe zagrożenia występujące w miejscu wezwania. Na koniec rozmowy podaj swoje dane osobowe oraz numer telefonu.
Osoba wzywająca pomoc nigdy nie rozłącza się jako pierwsza. Wyłącznie dyspozytor może zakończyć rozmowę a robi to najczęściej słowami „dziękuję, przyjąłem wezwanie i wysyłam ratowników”.
Pamiętaj , że dyspozytor nie jest wyłącznie osobą, która ma przyjąć wezwanie. Jest także osobą która ma obowiązek być wirtualnym przewodnikiem przez wszystkie czynności ratownicze podejmowane przez Ciebie na miejscu zdarzenia. Przez telefon, po uzyskaniu informacji o stanie osoby poszkodowanej, ma kierować akcją ratowniczą i „słowami poruszać rękoma osób będących na miejscu zdarzenia”

Taki telefon może uratować komuś zdrowie a nawet życie.
Michał Pelc