Skip links

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Przytoczę kilka liczb, kilka statystyk.
1️⃣ Na świecie rocznie z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu umiera około 6 milionów ludzi.
2️⃣ W ubiegłym wieku z powodu palenia szacuje się, że zmarło 100 milionów osób.
3️⃣ 15% wszystkich zgonów na świecie ma związek z nałogiem tytoniowym.
4️⃣ Co piąta osoba na świcie pali wyroby tytoniowe.
5️⃣ Palenie papierosów wywołuje około 20 rodzajów nowotworów oraz wiele innych chorób.
A teraz kilka słów na temat zmian jakie dokonują się w organizmie osoby, która rzuciła palenie. 🚬
👇
✅ Po około 20 minutach od zaprzestania palenia tętno człowieka wyrównuje się (zwalnia, umiarawia).
✅ Po około 12 godzinach poziom tlenku węgla we krwi wyrównuje się do poziomu fizjologicznego.
✅Po 2 – 12 tygodniach od rzucenia człowiek zaczyna odczuwać poprawę wydolności układu oddechowego i krążenia.
✅ Po upływie 1 – 9 miesięcy ustępuje typowy dla palaczy kaszel.
✅ Po 5 – 15 miesiącach prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu spada do poziomu identycznego jak u nigdy niepalących.
✅ Po około 10 latach ryzyko wystąpienia raka płuc będzie o połowę mniejsze niż u palaczy. Ryzyko chorób serca spadnie dopiero po 15 latach.
Rzuć palenie, namów Kogoś z bliskich aby rzucił. Tylko 30% osób chętnych do rzucenia ma dostęp do narzędzi, które ułatwiają ten proces.
Autor: Tomasz Molesztak