Skip links

Nowe Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG

Witajcie!
30 czerwca 2021 zaczęły obowiązywać nowe Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Publikują one między innymi zmiany procedur Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz standardu wyposażenia toreb PSP R1!
Załączniki:
1. Procedury Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
2. Segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych
3. Sprzęt ratownictw medycznego (ramowe standardy wyposażenia)
4. Organizacja i nadzór ratownictwa medycznego w KSRG
5. Zasady postępowania przy narażeniu ratowników KSRG
na materiał potencjalnie zakaźny
6. Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych
po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.
7. Rekomendowane zasady współpracy
z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
8. Współpraca z Zespołami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
9. Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego + schemat
10. Odstąpienie od medycznych działań ratowniczych (MDR)
11. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy PSP

Nowe zasady jak i nowe wyposażenie naszych zestawów ratowniczych zaprezentujemy na najbliższym kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Nowe Zasady wraz z załącznikami można pobrać ze strony rządowej
https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-wazniejszych-zasad-obowiazujacych-w-ksrg