Skip links

XIX OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

W dniach 08-10.09.2021 braliśmy udział w XIX OGÓLNOPOLSKICH INTEGRACYJNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH pod nazwą ,,Najważniejsze to być w drodze…każdego dnia robić krok do przodu”, których organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Koszalinie, a same warsztaty inntegracyjno- artystyczne, swą rangą z roku na rok przyciągają coraz więcej artystów z niepełnosprawnościami z obszaru całej Polski.

Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Najważniejsze to być

w drodze…każdego dnia robić krok do przodu”. Malownicze, nadmorskie otoczenie od 19 lat stanowi inspirację do rozkwitu twórczości osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Od kilkunastu lat na organizowaną imprezę przyjeżdżają artyści oraz setki osób aktywnie działających twórczo – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń, co sprawia, że wydarzenie to z roku na rok nabiera coraz większej rangi jako event o znaczeniu kulturalnym.

Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest elementem wzmacniającym,

podnoszącym poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizuje dalszy

rozwój. Zetknięcie z innym artystą dodaje osobom z niepełnosprawnościami nie tylko skrzydeł, ale także stanowi okazję do poszerzania ich wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, daje możliwość nieskrępowanej ekspresji, wyrażania siebie, a dodatkowo jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym.

Wspólne artystyczne tworzenie obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec osób

z niepełnosprawnościami, bo oto okazuje się, że każdy może mieć własny styl, zainteresowania,

wyobraźnię i talent. Konstytutywnym przesłaniem, jakie przyświeca Warsztatom, jest komunikacja współistnienia osób sprawnych i z niepełnosprawnościami, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

Zgodnie z realizowanym od 19 lat zamysłem Imprezy, do stworzonych podczas Warsztatów

dzieł będzie można powracać na fotografiach, wystawach, a także w niezatartej pamięci uczestniczących w nich Twórców.

 

Dziękujemy, że kolejny raz mogliśmy być z Wami!